Zespół Szkolno-Przedszkolny

Idź do spisu treści

Menu główne:

FERIE ZIMOWE

I wreszcie pora na śródroczny odpoczynek. Od 27 stycznia do 7 lutego 2020 r. w woj. małopolskim trwaja ferie. Życzymy wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku.
Zasady bezpieczeństwa podczas ferii przypomnieć sobie można jeszcze odwiedzając zakładkę Bezpieczeństwo - Bezpieczne ferie.
Skorzystać można z różnych atrakcji przygotowanych na ferie przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku -
www.gok.lacko.pl/nie-ma-nudy-czyli-ferie-2020-z-lackim-gokiem.html. Również w naszej szkole we wtorek 28 stycznia 2020 r. odbędzie się Turniej w Szachy i Warcaby.
2020-01-24


ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

J
est w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

/C. K. Norwid/


Najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku składa


Dyrektor
wraz z całą społecznością
ZS-P w Czarnym Potoku

2019-12-19


30 lat Konwencji o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona została 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie. Inicjatorem powstania Konwencji była Polska i to nasz kraj przedłożył jej pierwszy projekt. Do dziś Konwencja jest najszerzej ratyfikowanym na świecie dokumentem z zakresu praw człowieka.
Więcej informacji o Konwencji o Prawach Dziecka na stronie: prawadziecka.org.
Obchody 30-lecia powstania Konwencji o Prawach Dziecka są dobrą okazją, by rozwijać u młodego pokolenia znajomość praw przysługujących każdemu dziecku

2019-11-20

Zimowisko w Kościelisku

Poniżej publikujemy plakat z informacją dotyczącą zimowiska w Kościelisku dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.


2019-11-20


Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin znajdujących się w kryzysie w Łącku

Więcej informacji znaleźć można na stronie https://www.lacko.pl/punkt-konsultacyjny-dla-osob-iv.html.

2019-11-20

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNĄ PRZY JUBILEUSZOWYM OBELISKU


W czwartek 7 listopada 2019 r. o godz. 11.00 przy Jubileuszowym Obelisku, odbędzie się Uroczystość Patriotyczna w rocznicę Odzyskania Niepodległości w wykonaniu uczniów naszej szkoły, na którą serdecznie zapraszamy mieszkańców wsi i parafii Czarny Potok.

2019-11-04

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dni listopadowej zadumy nad przemijaniem życia, czas refleksji nad sensem ludzkiego losu. To czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych najbliższych zmarłych. Niektórych znaliśmy osobiście, innych znamy z opowiadań. Jednocześnie pamiętamy, że wielu ludzi jest nam bliskich przez czyny, którymi zaznaczyli się na zawsze na kartach historii naszego kraju, czy naszej "małej ojczyzny". W tym dniu zapalamy znicze na ich grobach - dowód naszej miłości, pamięci, wdzięczności. To szczególny czas, kiedy szybko zapadający jesienny zmrok, rozświetlany blaskiem palących się zniczy, zaciera granice między światem tych, co odeszli i tych, którzy ciągle o nich pamiętają.

Z okazji Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego udawaliśmy się na zajęciach z wychowawcą i na lekcjach religii na cmentarz parafialny w Czarnym Potoku. Odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, także groby osób zasłużonych dla naszej szkoły, czy parafii. Przystanęliśmy z wdzięcznością również nad grobem powstańca. W roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nasze myśli szczególnie skierowaliśmy ku wszystkim poległym za wolność naszej Ojczyzny. Na chwilę zadumy zatrzymaliśmy się nad grobem wybitnego rzeźbiarza Mieczysława Kałużnego. Otoczyliśmy również Zmarłych spoczywających na cmentarzu cholerycznym modlitewną pamięcią.

A choć ich życia płomień zgasł,
To myśli o nich
Są przecież w nas.
/Maria Czerkawska "Zaduszki"/


Więcej o akcji "Szkoła pamięta" przeczytać można na stronie www.gov.pl/web/edukacja/szkola-pamieta.

2019-11-05

Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!


7 października 2019 r. Minister Edukacji Narodowej skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla rodziców, w którym przestrzega przed zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami. Więcej informacji na stronie www.gov.pl.
2019-10-08


CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA

Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Dzięki nowej infolinii można skontaktować się ze specjalistami z Fundacji ITAKA 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. Więcej informacji na stronie www.gov.pl.
2019-10-02


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w r. szk. 2019/2020


Na podstawie par. 5 ust. 1 i 2 oraz par. 6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 w wymiarze 8 dni w podanym niżej terminie:

  • 2 i 3 stycznia 2020 r. - dni po Nowym Roku i przed weekendem poprzedzającym Święto Trzech Króli

  • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów klas I-VII)

  • 30 kwietnia, 4 maja 2020 r. - długi weekend majowy

  • 12 czerwca 2020 r. - dzień po Bożym Ciele

2019-10-10

NARODOWE CZYTANIE


Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta. Oto osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
Dym – Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus
Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
Orka – Władysław Stanisław Reymont
Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
Sachem – Henryk Sienkiewicz
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
.

Pan Prezydent napisał:
Spotkajmy się wszyscy w sobotę 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.
Do tego i my serdecznie zachęcamy!

Z treścią całego listu można zapoznać się na stronie
https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2019.

2019-09-05

Zwolnienia uczniów z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności w szkole


1. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych lub z zajęć pozalekcyjnych przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu, bądź nauczyciela prowadzącego dane zajęcia jedynie na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). Prośba taka zawierać powinna:

  • datę i godzinę kiedy uczeń ma zostać zwolniony,

  • zapis: "Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w tym czasie",

  • przyczynę zwolnienia,

  • podpis rodzica (opiekuna prawnego).


2. O doraźnych zmianach w planie lekcji rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani co najmniej przeddzień przez wychowawcę klasy, Dyrektora Zespołu lub innego nauczyciela. Informacja powinna być podpisana przez rodzica (prawnego opiekuna). W razie braku podpisu zapewnia się uczniowi opiekę na terenie szkoły.

3. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły: w przypadku nieobecności ucznia trwającej do 3 tygodni - pisemnego usprawiedliwienia, potwierdzonego podpisem rodzica (prawnego opiekuna) i zawierającego informację o przyczynie nieobecności, a w przypadku nieobecności dłuższych niż 3 tygodnie - zwolnienia lekarskiego. Brak usprawiedliwienia po dwóch tygodniach daje wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną.
2015-10-11

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2010

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 2 września 2019 r. Na godz. 8.00 zapraszamy na Mszę Św. w kosciele parafialnym. Uroczystość w szkole rozpocznie się o godz. 9.00.

2019-08-29

 
 

Program "Dobry Start"


Przed nowym rokiem szkolnym, niezależnie od dochodów, rodzice znów będą mogli otrzymać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Świadczenie przyznawane jest raz w roku rodzicom i opiekunom uczących się dzieci do 20 roku życia oraz do 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, a także uczniom szkół dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów i przedszkolaków.

W tym roku wnioski można składać od 1 lipca – online i od 1 sierpnia – drogą tradycyjną. Od 2020 roku zmieniają się terminy składania wniosków – od 1 lutego online, a od 1 kwietnia – drogą tradycyjną. Zarówno w tym, jak i w następnym roku można będzie je składać do końca listopada.
Szczegółowe informacje o świadczeniu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2019-05-21List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zapobieganiu chorób zakaźnych

Zamieszczamy poniżej list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ws. zapobiegania chorób zakaźnych

2018-11-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego